ἐγώ 
我 I (1725, ego = 自我)
(參看 第一人稱代名詞 詞形變化表)

 例句 
啟22:13 ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ.
I (am) the alpha and the omega.
(我是阿拉法,我是俄梅戛)

加2:20 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ.
But no longer I live. (現在活著的不再是我)