εἰμί 
(動詞)我是、存在 I am, exist, live, am present (εσ-, 2460)
σομαι, -, -, -, -, (μην)

 例句 
啟1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ.
I am the alpha and the omega.
(我是阿拉法,我是俄梅戛)

林前15:10 χάριτι δὲ θεοῦ εἰμιεἰμι.
But by God's grace I am what I am.
(蒙神恩典,我成為我今日所是)

列為單字的εἰμί詞形:εἰμί, εἶ, ἐστίν, εἰσίν, ἦν

 同根字 
ἄπειμι, εἴσειμι, ἔνειμι, ἔξειμι, ἔπειμι, πάρειμι, σύνειμι