ἱερόν, τό, -οῦ 
(名詞)聖殿 temple (ιερο-, 71)
(注意:ἱερόν 指整個聖殿區,ναός 指聖所)

 例句 
約7:14 ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.
Jesus went up into the temple and began teaching.
(耶穌上殿裡去教訓人)

 同根字 
ἱερεύς, ἱερός